Odakle dolaze ACID BOJE?

Da li su ACID BOJE namenjene za betonske površine u enterijeru ili eksterijeru?

Koja je razlika između industrijskih podova i dekokorativnih podova tretiranih ACID BOJAMA?

Koliko je važno dobro nanošenje ACID BOJA na dekorativnim podovima?

Koliko se dnevno može tretirati betonskih površina ACID BOJAMA?

Mogu li se ACID BOJAMA bojiti stepenice i vertikalne betonske površine?

Kolika debljina betona treba da bude da bi se pod obojio ACID BOJAMA?

Gde mogu pogledati izložene uzorke betona obojene ACID BOJAMA?

Gde mogu da se informišem o izvodjačima radova?

Kolika je cena materijala i rada?

Kada je pod završen, da li ACID BOJE oslobađaju štetne materije?

Da li se vremenom u betonu pojavljuju pukotine posle nanošenja ACID BOJA?

Kako se čisti i održava pod premazan ACID BOJAMA?

Ako se prospe ulje, voda ili druge tečnosti, da li će ostati mrlje na podu?

Da li su površine tretirane ACID BOJAMA otporne na gaženje i udarce?

Da li ACID BOJAMA može da se oboji stari betonski pod?

U koliko boja se mogu obojiti ovi betonski podovi?

Mogu li se ACID BOJAMA tretirati stepenice i vertikalne površine?

Da li ACID BOJAMA mogu da se boje spoljašnji betonski podovi?

Kako se postiže poseban kolorit posle tretiranja betonskog poda ACID BOJAMA?

Želeo bih ujednačeni, homogeni efekat. Da li je to moguće?