Da li površina na koju se lepi foto-tapeta mora biti potpuno iste veličine kao i foto-tapeta?

Da li je potrebno pripremiti površinu na koju se lepi foto-tapeta?

Kako pripremiti lepak za foto-tapete i koliko dugo se može koristiti?

Da li je potrebno proveriti foto-tapete pre lepljenja?

Kakvi zidovi treba da budu da bi se na njih lepila foto-tapeta?

Odakle se počinje lepljenje foto-tapete?

Koji je sledeći korak u postavljanju foto-tapeta nakon crtanja horizontalne i vertikalne vodilje?

Kako se suše foto-tapete?