Kako se zove podloga za Klondike?

Da li se podloga Primart 900 tonira?

Da li se podloga Primart 900 razređuje?

Šta treba uraditi pre nanošenja podloge Primart 900?

Kako i kojim alatom se nanosi podloga Primart 900?

Koja je potrošnja podloge Primart 900 po kvadratnom metru?

U koliko slojeva se nanosi podloga Primart 900?

Koje je vreme potrebno za sušenje podloge Primart 900 pre nanošenja tehnike Klondike?

Da li se Klondike razređjuje?

Kako i kojim alatom se nanosi tehnika Klondike?

Koja je potrošnja tehnike Klondike?

Koje je vreme sušenja materijala Klondike?

U koliko slojeva (ruku) se nanosi Klondike?

Koliko je vreme sušenja pre nanošenja druge ruke Klondike?

Da li u Klondike mogu da se umešaju još neki dekorativni dodaci?

Koja je optimalna temperatura za nanošenje dekorativne tehnike Klondike?

Čime se pere alat?

Da li mogu da kupim materijal od Vas i da sam nanesem na zid dekorativnu tehniku Klondike?

Ukoliko se ipak odlučim za majstora, na šta je potrebno da obratim pažnju?

Gde mogu da pogledam uzorke dekorativne tehnike Klondike?