Aluminijum je metal koji se često koristi u arhitekturi I dizajnu. Cement Design osmislio je ovu dekorativnu tehniku, koja je elegantna I jedinstvena. Veoma je zahvalna za rad, jer je ručno možete polirati I izvlačiti sjaj do željenog nivoa.