Kompanija Valpaint, iz Italije, je osnovana pre više od tri decenije. Usmerena je na visok kvalitet proizvoda i zauzima vodeće mesto u proizvodnji boja i dekorativnih tehnika za visoku dekoraciju enterijera. Svi proizvedeni materijali su u skladu sa evropskim ekološkim standardima i na vodenoj su bazi.

Poseban akcenat dat je u poštovanju ambijenta koji se uređuje. Svi proizvodi su bazirani na ekološki čistoj proizvodnji, što ima za rezultat da je krajnji proizvod vodorazrediv, nezapaljiv i potpuno neškodljiv.

Arhitekte i dizajneri enterijera će lako pronaći dekoracije u nizovima efekata perle, metala, kože, satena... Najmodernije tehnologije i visok kvalitet proizvoda potpuno su prisutne u proizvodnji Valpaint. Tamo gde se očekuje kvalitet, Valpaint je dokazao da predstavlja nezaobilazan brend u uređenju enterijera, jer za uloženo daje maksimalno. Stalna komunikacija sa projektantima, izvođačima i investitorima sprovodi se prisustvom na svetskim sajmovima, stalnim prezentacijama i opširnim kataloškim materijalima koji se stalno redizajniraju i unapređuju u skladu sa novim trendovima uređenja enterijera.

Za više informacija pogledajte rubriku najčešća pitanja.